Nasze realizacje

slider slider slider

Posadzki przemysłowe – betonowe chemoutwardzalne

Wykonujemy posadzki betonowe, zbrojone włóknem stalowym rozproszonym lub siatką zbrojeniową, zacieranych mechanicznie na gładko z utwardzeniem powierzchniowym i impregnacją betonu oraz pocięciem dylatacji.

Posadzki te wykonuje się za pomocą wcierania metodą mechaniczną utwardzacza w postaci posypki chemoutwardzalnej – gotowej do użycia mieszanki na bazie cementu, twardych wypełniaczy mineralnych i domieszek o składzie zapewniających odpowiednią urabialność i odporność mechaniczną.
Opcjonalnie można zastosować posypkę kolorową.

Posadzki betonowe stosujemy  przede wszystkim w budownictwie przemysłowym a szczególności: halach magazynowych i fabrycznych, supermarketach, ciągach komunikacyjnych, parkingach wielopoziomowych itp.

Posadzki przemysłowe utwardzone powierzchniowo charakteryzuje:

– wysoką twardość
– wysoką odporność na uderzenia,
– odporność na ścieranie,
– szczelność,
– brak pylenia,
– łatwość utrzymania czystości,
– zwiększoną odpornością na zanieczyszczenia smarami i paliwami;