Nasze realizacje

slider slider slider

Iniekcje ciśnieniowe

Najskuteczniejszą metodą uszczelniania i usuwania przecieków jest wykonywana od wewnątrz iniekcja ciśnieniowa. Metoda ta polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem substancji uszczelniającej przez układ nawierconych otworów.

Podczas iniekcji uszczelniane są nie tylko przecieki widoczne gołym okiem ale również następuje wypełnienie drobnych rys i porów. Iniekcje uszczelniające umożliwiają usunięcie występujących nieszczelności w rysach, przerwach roboczych, dylatacjach.

Metodą tą można również wzmacniać konstrukcję żelbetową lub ceglaną. Iniekcję można też zastosować do zrobienia izolacji pionowych i poziomych(przepony, kurtyny). W zależności od danego obiektu i rodzaju wycieku stosujemy różne materiały, takie jak – żywice poliuretanowe, żele akrylowe, żywice epoksydowe, wypełniacze na bazie cementu i krzemianu.

Wykonujemy iniekcje:

wzmacniające – sklejanie konstrukcji żelbetowych, betonowych i murowych;

uszczelniające – elastyczne wypełnianie pęknięć konstrukcji

kurtynowe – hydroizolacje wykonywane metodami bezwykopowymi głównie w starym budownictwie, garażach podziemnych,tunelach

zszywanie konstrukcji – wraz z wypełnieniami oraz dozbrajanie wzmacnianych miejsc